ĐÀM THỊ XUYÊN – ĐH HỒNG HÀ VÂN NAM (Chuyên ngành Hán ngữ quốc tế)