NGUYỄN KIỀU TRANG – THẠC SỸ ĐH NGÔN NGỮ BẮC KINH – CHUYÊN NGÀNH : HÁN NGỮ QUỐC TẾ