Chủ đề yêu cầu giúp đỡ trong tiếng trung

Chủ đề yêu cầu giúp đỡ 

 

  1. 帮我一下。/Bāng wǒ yīxià./ Giúp tôi một chút được không?
  2. 请您帮个忙。/Qǐng nín bāng gè máng./ Bạn làm ơn giúp tôi một tay.
  3. 麻烦您帮个忙。/Máfan nín bāng gè máng./ Phiền bạn giúp tôi một tay.
  4. 请你帮我把那本书拿过来。/Qǐng nǐ bāng wǒ bǎ nà běn shū ná guòlái./ Bạn làm ơn giúp tôi cầm quyển sách kia lại đây.
  5. 你能帮我把箱子抬到楼上马?/Nǐ néng bāng wǒ bǎ xiāngzi tái dào lóu shàngmǎ?/ Bạn có thể giúp tôi bê cái vali này lên lầu được không?
  6. 拜托您把这个给他。/Bàituō nín bǎ zhège gěi tā./ Làm ơn đưa giúp mình cái này cho anh ta.
  7. 救命啊!/Jiùmìng a!/ Cứu với!
  8. 快来人啊!/Kuài lái rén a!/ Ai đó giúp tôi với!

Xem thêm ;Cách cảm ơn và xin lỗi bằng tiếng Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0989513255