CHỦ ĐỀ VỀ GIA ĐÌNH TỪ VỰNG TRONG TIẾNG TRUNG

Từ vựng tiếng Trung – Chủ đề xưng hô trong gia đình

 1. Bố: 父亲 /Fùqīn/ – 爸爸 /Bàba/
 2. Mẹ: 母亲 /Mǔqīn/ – 妈妈 /Māma/
 3. Vợ : 妻子 /Qīzi/ – 老婆 /Lǎopó/
 4. Chồng: 丈夫 /Zhàngfu/ – 老公 /Lǎogōng/
 5. Con trai : 儿子 /Érzi/
 6. Con dâu: 媳妇 /Xífù/
 7. Cháu trai nội: 孙子/ Sūnzi/
 8. Cháu gái nội: 孙女 /Sūnnǚ/
 9. Con gái : 女儿 /Nǚ’ér/
 10. Con rể : 女婿 /Nǚxù/
 11. Cháu trai ngoại: 外孙 /Wàisūn/
 12. Cháu gái ngoại: 外孙女 /Wàisūnnǚ/

Cách xưng hô đối với gia đình anh, em trai trong tiếng Trung

 1. Anh trai: 哥哥 /Gēgē/

 

 1. Chị dâu: 大嫂 /Dàsǎo/

 

15.Em trai: 弟弟/Dìdì/

 

 1. Em dâu: 弟妹 /Dìmèi/

 

17.Cháu trai/cháu gái (gọi bạn bằng bác, chú) 侄子/侄女 /Zhízi/Zhínǚ/

 

18.Cháu trai/cháu gái (gọi bạn bằng cô) 舅侄/舅侄女 /Jiù zhí/Jiù zhínǚ

Cách xưng hô đối với gia đình chị, em gái trong tiếng Trung

 1. Chị gái: 姐姐 /Jiějie/
 2. Anh rể: 姐夫 /Jiěfū/
 3. Em gái: 妹妹 /Mèimei/
 4. Em rể: 妹夫 /Mèifū/
 5. Cháu trai/cháu gái (gọi bạn là cậu): 外甥/外甥女 /Wàishēng/Wàishēngnǚ/
 6. Cháu trai/cháu gái (gọi bạn là Dì): 姨侄/姨侄女 /Yí zhí/Yí zhínǚ/

Cách xưng hô đối với gia đình thông gia trong tiếng Trung

 1. Bố chồng: 公公 /Gōnggōng/
 2. Mẹ chồng: 婆婆 /Pópo/
 3. Bố vợ: 岳父 /Yuèfù/
 4. Mẹ vợ: 岳母 /Yuèmǔ/
 5. Ông thông gia: 亲家公 /Qìngjiā gōng/
 6. Bà thông gia: 亲家母 /Qìngjiāmǔ/

Cách xưng hô đối với họ hàng bên nội trong tiếng Trung

 1. Ông nội: 爷爷 /Yéye/
 2. Bà nội: 奶奶 /Nǎinai/
 3. Bác trai(anh trai của bố): 伯父 /Bófù/
 4. Bác dâu: 伯母 /Bómǔ/
 5. Chú(em trai của bố): 叔父 /Shūfù/
 6. Thím: 婶婶 /Shěnshen/
 7. Anh em họ (con của anh, em trai bố): 堂哥/姐/弟/妹 /Táng gē/jiě/dì/mèi/
 8. Bác gái/cô (chị, em gái của bố): 姑妈 /Gūmā/
 9. Bác/chú rể: 姑夫 /Gūfu/
 10. Anh em họ (con của chị, em gái bố): 表哥/姐/弟/妹 /Biǎo gē/jiě/dì/mèi/\

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0989513255