GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH – CÁCH VIẾT EMAIL BẰNG TIẾNG TRUNG

E-Mail – Lời thưa gửi

Kính gửi ngài Chủ tịch,
尊敬的主席先生
Rất trang trọng. Người nhận có chức danh đặc biệt và chức danh này được dùng trong xưng hô thay vì dùng tên
Thưa ông,
尊敬的先生,
Trang trọng. Người nhận là nam, nhưng người viết không biết tên người nhận
Thưa bà,
尊敬的女士,
Trang trọng. Người nhận là nữ, nhưng người viết không biết tên người nhận
Thưa ông/bà,
尊敬的先生/女士,
Trang trọng. Người viết không biết tên và giới tính của người nhận
Thưa các ông bà,
尊敬的先生们,
Trang trọng. Dùng trong trường hợp có nhiều người nhận mà người viết không rõ tên hoặc cả một văn phòng, bộ phận.
Thưa ông/bà,
尊敬的收信人,
Trang trọng. Người viết không biết tên tuổi và giới tính người nhận.
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
尊敬的……….先生,
Trang trọng. Người nhận là nam. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的………女士,
Trang trọng. Người nhận là nữ, đã lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的………小姐,
Trang trọng. Người nhận là nữ, chưa lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的……..女士/小姐,
Trang trọng. Người nhận là nữ. Người viết biết rõ họ tên người nhận nhưng không biết tình trạng hôn nhân
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
亲爱的…………..,
Ít trang trọng hơn. Người viết và người nhận thư đã từng liên hệ công tác trước đó
Gửi ông A,
亲爱的………,
Không trang trọng. Người viết và người nhận có thể có quan hệ khá gần gũi.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về…
我们就…一事给您写信
Trang trọng. Mở đầu thư với tư cách đại diện cho một tập thể/công ty
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về…
我们因…写这封信
Trang trọng. Mở đầu thư với tư cách đại diện cho một tập thể/công ty
Liên quan tới việc/vấn đề…
因贵公司…
Trang trọng. Mở đầu thư bằng cách đề cập tới mội nội dung hai bên đã thảo luận trước đó
Về việc/vấn đề…
鉴于贵公司…
Trang trọng. Mở đầu thư bằng cách đề cập tới mội nội dung hai bên đã thảo luận trước đó
Tôi viết thư này để nói về…
我写信想询问关于…的信息
Ít trang trọng hơn. Người viết thư viết với tư cách cá nhân hoặc đại diện cho công ty
Tôi xin thay mặt… viết thư này
我代表…给您写信
Trang trọng. Dùng khi người viết đại diện cho một người khác để viết thư
Qua lời giới thiệu của…, chúng tôi biết đến Quý công ty
…诚挚推荐贵公司
Trang trọng. Mở đầu thư một cách lịch sự

E-Mail – Nội dung chính

Liệu ông/bà có phiền…
请问您是否介意…
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
Không biết ông/bà có vui lòng…
您是否能够…
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
Nếu ông/bà…, tôi xin vô cùng cảm ơn
如果您能…,我将不胜感激
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về…
如果您能给我们发送更多有关…的详细信息,我们将不胜感激
Yêu cầu trang trọng, rất lịch sự
Nếu ông/bà có thể…, tôi xin chân thành cảm ơn.
如果您能… ,我将非常感激
Yêu cầu trang trọng, rất lịch sự
Ông/bà có thể vui lòng gửi…
您能将…发送给我吗?
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
Chúng tôi rất quan tâm tới…
我们对获得/接受…很有兴趣
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà…
我必须问您是否…
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
Ông/bà có thể giới thiệu… được không?
您能推荐…吗?
Yêu cầu trang trọng, thẳng thắn
Ông/bà vui lòng gửi…
您能将…发送给我吗?
Yêu cầu trang trọng, thẳng thắn
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng…
请您尽快按要求将…
Yêu cầu trang trọng, rất thẳng thắn
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu…
如果您能…,我们将不胜感激
Yêu cầu trang trọng, lịch sự. Người viết viết với tư cách đại diện cho công ty
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho… của ông/bà là như thế nào?
您目前针对…的价格清单是什么样的?
Yêu cầu cụ thể, trang trọng, thẳng thắn
Chúng tôi rất quan tâm tới… và muốn biết…
我们对…感兴趣,我们想进一步知道关于…的信息
Câu hỏi trang trọng, trực tiếp
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất…
从您的广告宣传中我们知道,您生产…
Câu hỏi trang trọng, trực tiếp
Chúng tôi dự định…
我们的意向是…
Trang trọng. Đưa ra ý định cụ thể một cách trực tiếp
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và…
我们仔细考虑了您的建议和…
Trang trọng. Đề xuất thảo luận về một giao dịch nào đó
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng…
很抱歉地通知您…
Trang trọng. Từ chối giao dịch hoặc thể hiện rằng mình không hứng thú với lời mời chào
File được đính kèm trong email này có định dạng…
附件是…格式的
Tiếng Anh: Trang trọng. Nêu rõ định dạng và cách mở file đính kèm
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Trang trọng, thẳng thắn. Đề cập tới vấn đề liên quan tới file đính kèm
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo “không rõ người nhận.”
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Trang trọng, lịch sự
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại…
如需进一步信息请查阅我们的网站…
Trang trọng. Dùng khi quảng cáo website

E-Mail – Kết thư

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Trang trọng, rất lịch sự
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Trang trọng, rất lịch sự
Xin chân thành cảm ơn…
提前谢谢您…
Trang trọng, rất lịch sự
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Trang trọng, rất lịch sự
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Trang trọng, rất lịch sự
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì…
麻烦您请尽快回复,因为…
Trang trọng, lịch sự
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Trang trọng, lịch sự
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
我很期待将来有合作的可能性。
Trang trọng, lịch sự
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Trang trọng, lịch sự
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Trang trọng, thẳng thắn
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì…
如果您需要更多信息…
Trang trọng, thẳng thắn
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Trang trọng, thẳng thắn
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại…
请联系我,我的电话号码是…
Trang trọng, rất thẳng thắn
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
期待着尽快得到您的回复。
Ít trang trọng hơn. Lịch sự
Kính thư,
此致
Trang trọng. Người viết không biết tên người nhận
Kính thư,
此致
敬礼
Trang trọng. Thông dụng. Người viết biết tên người nhận
Trân trọng,
肃然至上
Trang trọng. Ít thông dụng. Người viết biết tên người nhận
Thân ái,
祝好
Ít trang trọng. Người viết và người nhận thân thiết ở mức độ xưng hô bằng tên
Thân ái,
祝好
Ít trang trọng. Người viết và người nhận thân thiết và thường xuyên liên hệ công tác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0989513255