Từ vựng tiếng Trung theo chủ đề gia đình: Mối quan hệ, cách xưng hô

Xưng hô trong gia đình dùng để chỉ những mối quan hệ giữa những thành viên trong một gia đình, dòng họ với nhau và được ấn định thành các chức danh khác nhau trên cơ sở kế thừa thế hệ. Mặc dù có những điểm giống và khác nhau giữa những từ ngữ dùng trong văn nói và văn viết, song ý nghĩa nội hàm của chúng hoàn toàn giống nhau. Bài học tiếng trung hôm ngay,  Tiếng Trung Khánh Linh sẽ giới thiệu đến các bạn “Từ vựng tiếng Trung về gia đình“.

Từ vựng tiếng Trung xưng hô trong Gia đình

Tổng hợp các từ vựng tiếng Trung về gia đình

1. Con gái con trai gọi cha mẹ

Văn nói Văn viết Ý nghĩa
妈妈/Māmā/阿娘/ā niáng/

阿妈/ā mā/

母亲/Mǔqīn/老娘/lǎoniáng/ Mẹ, má, u ,bầm, mạ
爸爸/bàba/阿爸/ā bà/ 父亲/fùqīn/ Bố, ba, tía, cha, thầy
爸妈/bà mā/ 父母/fùmǔ/双亲/shuāngqīn/ Bố mẹ, cha mẹ, ba má, thầy u

2. Cháu gọi ông bà ngoại

Văn nói Văn viết Ý nghĩa
姥姥/Lǎolao/老娘/lǎoniáng/

外婆/wàipó/

姥姥/Lǎolao/大母/dà mǔ/

毑母/jiě mǔ/

王母/wáng mǔ/

Bà ngoại
外/wàigōng/老爷/lǎoyé/

爷爷/yéyé/

外公/Wàigōng/毑父/Jiě fù/

大父/ Dà fù/

老爷/ Lǎoyé/

姥爷/lǎoyé/

Ông ngoại

 3. Cháu gọi ông bà nội

  Văn nói毑父/Jiě fù/

Văn viết Ý nghĩa
老姥/ Lǎo lǎo/奶奶/ nǎinai/

奶娘/ nǎiniáng/

祖母/ Zǔmǔ/奶奶/ nǎinai/

大母/ dà mǔ/

王母/ wáng mǔ/

Bà nội
老爷/ Lǎoyé/奶爷/ nǎi yé/

爷爷/ yéyé

祖父/ Zǔfù/大爷/ dàyé/

奶爷/ nǎi yé/

王父/ wáng fù/

Ông nội

4. Cháu gọi anh chị em của mẹ

Văn nói Văn viết Ý nghĩa
姨姥/Yí lǎo /姨娘/ yíniáng/

姨妈/ yímā/

姨母/ Yímǔ/从母/ cóng mǔ/ Dì (em gái ruột của mẹ)
姨夫 /Yífu/ 姨夫 /Yífu/ Chú (chồng của dì)
舅爷/Jiù yé/舅爹/jiù diē/

舅爸/jiù bà/

舅父/Jiùfù/ Cậu (em trai ruột của mẹ)
舅妈 /Jiùmā/ 舅妈 /Jiùmā/ Mợ (vợ của cậu)

5. Cháu gọi anh chị em của bố

Văn nói Văn viết Ý nghĩa
姑姥/ Gū lǎo/姑娘/ gūniáng/

姑妈/ gūmā/

姑爸/ gū bà/

姑母/ Gūmǔ/ Bác gái/cô (chị, em gái của bố)
姑夫 /Gūfu/ 姑夫 /Gūfu/ Bác/chú rể ( chồng của cô/ Bác gái        
叔爷/ Shū yé/叔爹/ shū diē/

叔爸/ shū bà/

伯父/ Bófù/叔父/ shúfù/

从父/ cóng fù/

Chú ( em trai ruột của bố)
婶婶 /Shěnshen/ 婶婶 /Shěnshen/ Thím( vợ của chú)
伯父 /Bófù/ 伯父 /Bófù/ Bác trai (anh trai của bố)

 6. Đối với anh, chị, em trong gia đình

Từ ngữ Cách phát âm Ý nghĩa
哥哥 /Gēgē/ Anh trai
大嫂 /Dàsǎo/ Chị dâu
弟弟 /Dìdì/ Em trai
弟妹 /Dìmèi/ Em dâu
姐姐 /Jiějie/ Chị gái
姐夫 /Jiěfū/ Anh rể
妹妹 /Mèimei/ Em gái
妹夫 /Mèifū/ Em rể
堂哥/姐/弟/妹 Táng gē/jiě/dì/mèi/ Anh em họ (con của anh, em trai bố mẹ)
表哥/姐/弟/妹  Biǎo gē/jiě/dì/mèi Anh em họ (con của chị, em gái bố mẹ)

7. Ông bà, cô chú, cậu mợ gọi cháu

Từ ngữ Cách phát âm Ý nghĩa
孙子 / Sūnzi/ Cháu trai nội
孙女 /Sūnnǚ/ Cháu gái nội
外孙 /Wàisūn/ Cháu trai ngoại
外孙女 /Wàisūnnǚ/ Cháu gái ngoại
侄子侄女 /Zhízi//Zhínǚ/ Cháu trai/cháu gái (gọi bạn bằng bác, chú)
舅侄舅侄女 /Jiù zhí//Jiù zhínǚ/ Cháu trai/cháu gái (gọi bạn bằng cô)
外甥外甥女 /Wàishēng//Wàishēngnǚ/ Cháu trai/cháu gái (gọi bạn là cậu)
姨侄姨侄女 /Yí zhí//Yí zhínǚ/ C   Cháu trai/cháu gái (gọi bạn là Dì)

8. Quan hệ thân cận trong gia đình

Từ ngữ Cách phát âm Ý nghĩa
妻子老婆 /Qīzi//Lǎopó/ Vợ
丈夫老公 /Zhàngfu//Lǎogōng/ Chồng
公公 /Gōnggōng/ Bố chồng
婆婆 /Pópo/ Mẹ chồng
岳父 /Yuèfù/ Bố vợ
岳母 /Yuèmǔ/ Mẹ vợ
儿子 /Érzi/ Con trai
媳妇 /Xífù/ Con dâu
女儿 /Nǚ’ér/ Con gái
女婿 /Nǚxù/ Con rể

9. Một số cách xưng hô khác

Từ ngữ Cách phát âm Ý nghĩa
亲家公  /Qìngjiā gōng/ Ông thông gia
亲家母  /Qìngjiāmǔ/ Bà thông gia
继母 后妈  /Jìmǔ/ /Hòumā/ Mẹ kế
继父 后父  /Jìfù/ /Hòufù/ Bố dượng
亲戚  /Qīnqi/ Họ hàng
家庭 /jiātíng/ gia đình
成员 /chéngyuán/ thành viên

Đoạn văn tiếng Trung giới thiệu về các thành viên trong Gia đình

Giới thiệu thành viên trong gia đình bằng tiếng Trung

Chữ hán: 

这是一张我全家的照片。你看!这个女人便是我。我是小学教师。这个男人就是我老公。他是大夫,在白梅医院工作。这两个小朋友都是我们的孩子。那个男长辈是我的公公。他是日本人,年轻时当律师。这位漂亮的妇女是我婆婆。她是一家外贸公司的经理。他们都是我人生当中最重要的人!希望全家平平安安地度过一生。

Phiên âm: 

Zhè shì yī zhāng wǒ quánjiā de zhàopiàn. Nǐ kàn! Zhège nǚrén biàn shì wǒ. Wǒ shì xiǎoxué jiàoshī. Zhège nánrén jiùshì wǒ lǎogōng. Tā shì dàifu, zài báiméi yīyuàn gōngzuò. Zhè liǎng gè xiǎopéngyou dōu shì wǒmen de háizi. Nàgè nán zhǎngbèi shì wǒ de gōnggōng. Tā shì rìběn rén, niánqīng shí dāng lǜshī. Zhè wèi piàoliang de fúnǚ shì wǒ pópo. Tā shì yījiā wàimào gōngsī de jīnglǐ. Tāmen dōu shì wǒ rénshēng dāngzhōng zuì zhòngyào de rén, xīwàng quánjiā píngpíng ān’ān dì dùguò yīshēng.

Nghĩa: 

Đây là bức ảnh cả gia đình tôi. Nhìn này! Người phụ nữ này chính là tôi. Tôi là giáo viên tiểu học. Người đàn ông này là chồng tôi. Anh ấy là bác sĩ và làm việc ở bệnh viện Bạch Mai. Hai đứa trẻ này là con của chúng tôi. Người đàn ông cao tuổi kia là bố chồng tôi. Ông ấy là người Nhật, lúc trẻ làm luật sư. Người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ chồng tôi. Bà là giám đốc của một công ty ngoại thương. Họ đều là những người quan trọng trong cuộc đời tôi, mong cả nhà một đời bình an. 

Trên đây là những cách xưng hô cơ bản nhất trong mối quan hệ gia đình. Hy vọng sẽ giúp ích cho việc học từ vựng tiếng trung theo chủ đề của bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0989513255