Các quy tắc dấu câu trong tiếng Trung

  Quy tắc dấu câu trong tiếng Trung

1. Mỗi dấu câu cần được ghi trong một ô riêng

VD:

                                                              / wǒ ài huā, suǒyǐ yě yào yǎng huā /

                                                           Tôi yêu hoa, nên cũng muốn trồng hoa.

2. Ở đầu đoạn văn cần phải lùi vào 2 ô

VD:

                                                              / wǒ ài huā, suǒyǐ yě yào yǎng huā /

                                                           Tôi yêu hoa, nên cũng muốn trồng hoa.

3. Khi có 2 dấu liền kề nhau thì có thể viết chung trong 1 ô

VD:

                                                             / tā gēn wǒ shuō: “qínnéngbǔzhuō” /

                                                           Anh ta nói với tôi: “Cần cù bù khả năng.”

4. Dấu 3 chấm trong tiếng Việt được thay bằng dấu 6 chấm, chiếm 2 ô

VD: 

                                                                       / wǒ……duìbùqǐ……dàjiā /

                                                                    Tôi…xin lỗi…tất cả mọi người.

5. Dấu chấm trong tiếng Trung ký hiệu là

VD: 

                                                                   / wǒ míngtiān qù yóujú jì xìn /

                                                               Ngày mai tôi đi bưu điện gửi thư.

6. Dấu gạch ngang biểu thị phần được giải thích được ghi thành một gạch dài, chiếm 2 ô 

VD:

                                                                     / tā shì xīn tóngxué – yí jiā /

                                                                  Cô ấy là bạn học mới – Di Giai.

7. Có 2 loại dấu phẩy trong tiếng Trung

  • Dấu phẩy ngắt câu thông thường: Biểu hiện sự ngắt ngừng giữa một câu hoặc giữa các thành phần câu

VD: 

                                                                  Anh ấy nói, ngày mai đi du lịch.

  • Dấu chấm chéo, viết dưới dạng chấm nghiêng phải: Dùng để ngăn cách các thành phần liệt kê

VD: 

                                                                Mẹ đi chợ mua rau, trứng gà, thịt bò.

8. Có 2 loại ngoặc kép trong tiếng Trung

  • Ngoặc kép trích dẫn lời nói hoặc câu văn, được viết dưới dạng [“……”]

VD:

                                                             Tư Hạ nói: “Anh ta khi nào đi Hà Nội?”

  • Ngoặc kép thể hiện tên sách, báo, tác phẩm, được viết dưới dạng [《……》]

VD:

                                                      Tác giả của “Hồng Lâu Mộng” là Tào Tuyết Cần.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0989513255