Phó từ chỉ trình độ 太

Phó từ chỉ trình độ là gì? Gồm những từ nào? Hãy cùng Tiếng Trung Khánh Linh tìm hiểu trong bài ngày hôm nay nhé!

Phó từ chỉ trình độ là từ bổ ngữ cho hình dung từ hoặc động từ trạng thái tâm lý.

Gồm các phó từ sau:

很 hěn,挺 tǐng,极  jí,最 zuì,太 tài,特  tè,特别 tèbié,相当 xiāngdāng,非常 fēicháng,十分 shífēn,极其 jíqí,更加 gèngjiā,比较 bǐjiào,稍微 shāowei,过于guòyú,越发  yuèfā,格外 géwài

Phó từ chỉ trình độ 太 (tài)

Biểu thị trình độ cực kì cao, cuối câu thường có 了, ngữ khí mạnh. Có thể dùng cho biểu đạt cảm thán hoặc sự bất mãn đối với những sự việc có mức độ quá cao.

Ví dụ:

杯子里的水太少了。

Bēizi lǐ de shuǐ tài shǎole.

Nước trong cốc ít quá.

 

今天太冷了,我不想去。

Jīntiān tài lěngle, wǒ bùxiǎng qù.

Hôm nay lạnh quá, tôi không muốn đi.

Chú ý: Có ba dạng cấu trúc như sau:

  1. “不 + 太 + Hình dung từ/ động từ”: có thể làm giảm mức độ phủ định, ngữ khí nhẹ nhàng hơn.

Ví dụ:

他的汉语不太好。

Tā de hànyǔ bù tài hǎo.

Tiếng Hán của anh ấy không tốt lắm.

 

我不太喜欢看电视。

Wǒ bù tài xǐhuān kàn diànshì.

Tôi không thích xem tivi cho lắm.

 

  1. “太 + 不 + Hình dung từ/ động từ”: có thể làm tăng mức độ phủ định, ngữ khí mạnh hơn.

Ví dụ:

你这样做,太不好了。

Nǐ zhèyàng zuò, tài bù hǎole.

Cậu làm như thế, thật không ổn.

 

  1. Câu cảm thán 太 … 了!

Câu cảm thán dùng trong biểu thị tình cảm, cảm xúc  mãnh liệt, cuối câu dùng dấu chấm than.

Ví dụ:

今天太冷了!我不想出门。Jīntiān tài lěngle! Wǒ bùxiǎng chūmén.

Hôm nay lạnh quá đi! Tôi không muốn ra khỏi nhà.

 

这个字是你写的吗?太漂亮了!

Zhè ge zì shì nǐ xiě de ma? Tài piàoliang le!

Chữ này là cậu viết sao? Thật là đẹp!

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0989513255