TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VỀ VŨ TRỤ

Từ vựng tiếng Trung về vũ trụ

1 sao,ngôi sao xīng
2 mặt trời 太阳 tàiyáng
3 hệ hành tinh 星系 xīng xì
4 mặt trăng 月亮 yuèliang
5 sao băng 流星 liúxīng
6 miệng núi lửa 火山口 huǒshān kǒu
7 trái đất 地球 dìqiú
8 hành tinh 行星 xíngxīng
9 trạm quan sát 观测所 guāncè suǒ
10 kính viễn vọng 望远镜 wàngyuǎnjìng
11 nhà du hành vũ trụ 宇航员 yǔháng yuán
12 tàu con thoi 航天飞机 hángtiānfēijī
13 hỏa tiễn 火箭 huǒjiàn
14 người ngoài hành tinh 外星人 wàixīngrén
15 đĩa bay 飞碟 fēidié
16 người máy,robot 机器人 jīqìrén
17 tàu vũ trụ 太空船 tàikōng chuán
18 trạm không gian 空间站 kōngjiān zhàn
19 ánh sáng guāng
20 hệ mặt trời 太阳系 tàiyángxì
21 ngân hà 银河 yínhé
22 quỹ đạo 软道 ruǎn dào
23 lỗ đen vũ trụ 黑洞 hēi dòng
24 tia bức xạ 辐射 fúshè
25 gamma28X 伽玛射线 gā mǎ shèxiàntia
26 thiên thực (nhật thực,nguyệt thực) 天蚀 tiān shí

Tên các hành tinh bằng tiếng Trung

Sao Thủy (水星 – shuǐ xīng)

Sao Kim (金星 – jīn xīng)

Trái đất (地球 – dì qiú)

Sao Hỏa (火星 – huǒ xīng)

Sao Mộc (木星 – mù xīng)

Sao Thổ (土星 – tǔ xīng)

Sao Thiên Vương (天王星 – tiān wáng xīng)

Sao Hải Vương (海王星 – hǎi wáng xīng)

Sao Diêm Vương (冥王星 – míng wáng xīng)

Mẫu câu tiếng Trung về vũ trụ và hành tinh

水星是太阳系中最小的行星。 Shuǐ xīnɡ shì tài yánɡ xì zhōnɡ zuì xiǎo de xínɡ xīnɡ。
Sao Thủy là hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời.

金星是太阳系中第六大行星,中国古代称之为太白或太白金星。 Jīn xīnɡ shì tài yánɡ xì zhōnɡ dì liù dà xínɡ xīnɡ, zhōnɡ ɡuó ɡǔ dài chēnɡ zhī wéi tài bái huò tài bái jīn xīnɡ。
Sao Kim là hành tinh thứ sáu trong hệ mặt trời, được gọi là Taibai hay Taibai Jin xing ở Trung Quốc cổ đại

地球是我们的家园。 Dì qiú shì wǒ men de jiā yuán。
Trái đất là nhà của chúng ta.

火星是太阳系的第四颗行星。 Huǒ xīnɡ shì tài yánɡ xì de dì sì kē xínɡ xīnɡ。
Sao Hỏa là hành tinh thứ tư trong hệ mặt trời.

木星是第一大行星,被称为“行星之王”。 Mù xīnɡ shì dì yí dà xínɡ xīnɡ, bèi chēnɡ wéi “ xínɡ xīnɡ zhī wánɡ”。
Sao Mộc là hành tinh lớn nhất, được mệnh danh là “vua của các hành tinh.

土星是太阳系中的第二大行星。 Tǔ xīnɡ shì tài yánɡ xì zhōnɡ dì dì èr dà xínɡ xīnɡ。
Sao Thổ là hành tinh lớn thứ hai trong hệ mặt trời.

天王星是太阳系中第三大行星。 Tiān wánɡ xīnɡ shì tài yánɡ xì zhōnɡ dì sān dà hánɡ xīnɡ。
Sao Thiên Vương là hành tinh lớn thứ ba trong hệ mặt trời.

海王星是太阳系中第四大天体。 Hǎi wánɡ xīnɡ shì tài yánɡ xì zhōnɡ dì sì dà tiān tǐ。
Sao Hải Vương là thiên thể lớn thứ tư trong hệ mặt trời.

这八大行星都是围绕太阳转。 zhè bá dà hánɡ xīnɡ dōu shì wéi rǎo tài yánɡ zhuǎn。
Tám hành tinh xoay quanh mặt trời.

地球是我们赖以生存的唯一家园。 Dì qiú shì wǒ men lài yǐ shēnɡ cún de wéi yī jiā yuán。
Trái đất là ngôi nhà duy nhất mà chúng ta đang sống.

我们要保护地球. wǒ men yào bǎo hù dì qiú.
Chúng ta phải bảo vệ trái đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0989513255