CHỦ ĐỀ PHỎNG VẤN XIN VIỆC

1. MẪU CÂU XIN VIỆC THƯỜNG DÙNG

 

1.
我是应约来面试的,非常高兴见到你。 

 

Wǒ shì yīng yuē lái miànshì de, fēicháng gāoxìng jiàn dào nǐ.

Tôi tới phỏng vấn theo lịch hẹn, rất vui được gặp anh.
2.
让我来介绍一下自己。 

 

Ràng wǒ lái jièshào yīxià zìjǐ.

Tôi xin phép giới thiệu bản thân một chút.
3.
我叫叶英,我出生于1994年。今年七月将从商业大学毕业,我的专业是会计学。 

 

Wǒ jiào yè yīng, wǒ chūshēng yú 1994 nián. Jīnnián qī yuè jiāng cóng shāngyè dàxué bìyè, wǒ de zhuānyè shì kuàijì xué.

Tôi tên là Diệp Anh, sinh năm 1994. Tháng 7 năm nay tôi tốt nghiệp Đại học Thương Mại, chuyên ngành kế toán.
4.
我已经学了半年的汉语,我能用汉语进行一些简单的会话。 

 

Wǒ yǐjīng xuéle bànnián de hànyǔ, wǒ néng yòng hànyǔ jìnxíng yīxiē jiǎndān de huìhuà.

Tôi đã học tiếng Hán nửa năm rồi, vì vậy tôi có thể giao tiếp các hội thoại đơn giản bằng tiếng Trung.
5.
我有电脑擦作经验,熟悉微软Windows、Word 和 Excel。 

 

Wǒ yǒu diànnǎo cāo zuò jīngyàn, shúxī Windows, Word hé Excel.

Tôi có kinh nghiệm sử dụng máy tính, thành thạo Windows, Word và Excel.
6.
我毕业于工业大学。 

 

Wǒ bìyè yú gōngyè dàxué.

Tôi tốt nghiệp trường Đại học Công Nghiệp.
7.
我成绩非常好。 

 

Wǒ chéngjī fēicháng hǎo.

Thành tích học tập của tôi rất tốt.
8.
你有什么优点? 

 

Nǐ yǒu shénme yōudiǎn?

Bạn có những ưu điểm gì?
9.
我是一个富有团队精神的人。 

 

Wǒ shì yīgè fùyǒu tuánduì jīngshén de rén.

Tôi là người có tinh thần đoàn kết tập thể.
10.
我学东西很快。 

 

Wǒ xué dōngxi hěn kuài.

Tôi học hỏi rất nhanh.
11.
我的组织能力很强。 

 

Wǒ de zǔzhī nénglì hěn qiáng.

Năng lực tổ chức của tôi rất tốt.
12.
我觉得我很适合做助理的工作。 

 

Wǒ juédé wǒ hěn shìhé zuò zhùlǐ de gōngzuò.

Tôi thấy mình rất phù hợp làm công việc trợ lí.
13.
我公司雇用你有什么好处? 

 

Wǒ gōngsī gùyòng nǐ yǒu shénme hǎochù?

Công ty tôi tuyển bạn có lợi ích gì?
14.
我有足够的知识推广贵公司的产品。 

 

Wǒ yǒu zúgòu de zhīshì tuīguǎng guì gōngsī de chǎnpǐn.

Tôi có đủ năng lực để mở rộng sản phẩm của công ty.
15.
你个性上最大的优点是什么? 

 

Nǐ gèxìng shàng zuìdà de yōudiǎn shì shénme?

Tính cách nổi bật của bạn là gì?
16.
你和别人相处得怎么样? 

 

Nǐ hé biérén xiāngchǔ dé zěnme yàng?

Bạn cư xử với mọi người thế nào?
17.
你认为自己的最大优点和缺点是什么? 

 

Nǐ rènwéi zìjǐ de zuìdà yōudiǎn hé quēdiǎn shì shénme?

Bạn cho rằng ưu điểm và nhược điểm lớn nhất của bạn là gì?
18.
为什么离开以前的公司? 

 

Wèishéme líkāi yǐqián de gōngsī?

Tại sao bạn lại từ bỏ công việc trước kia?
19.
因为那家公司没有什么前途。 

 

Yīnwèi nà jiā gōngsī méiyǒu shénme qiántú.

Bởi vì công ty đó không có nhiều sự phát triển cho tôi.
20.
因为我有一些私人的原因,家里有些事情。 

 

Yīnwèi wǒ yǒu yīxiē sīrén de yuányīn, jiā li yǒuxiē shìqíng.

Bởi vì tôi có một vài chuyện cá nhân, gia đình tôi có chút việc.
21.
你对薪水有什么要求? 

 

Nǐ duì xīnshuǐ yǒu shénme yāoqiú?

Bạn có yêu cầu gì về lương không?
22.
我希望能根据我的能力支付薪资。 

 

Wǒ xīwàng néng gēnjù wǒ de nénglì zhīfù xīnzī.

Tôi hy vọng công ty có thể trả lương phù hợp với năng lực của tôi.
23.
试用期工资是多少? 

 

Shìyòng qí gōngzī shì duōshǎo?

Lương thử việc là bao nhiêu?
24.
员工待遇怎么样? 

 

Yuángōng dàiyù zěnme yàng?

Chế độ đãi ngộ công nhân viên thế nào?
25.
提供进修的机会吗? 

 

Tígōng jìnxiū de jīhuì ma?

Có cơ hội đào tạo chuyên sâu không?
26.
多久提高一次工资? 

 

Duōjiǔ tígāo yīcì gōngzī?

Bao lâu thì tăng lương một lần?
27.
这份工作要经常出差/ 加班吗? 

 

Zhè fèn gōngzuò yào jīngcháng chūchāi/jiābān ma?

Việc này có cần thường xuyên đi công tác không/ tăng ca không?
28.
公司会给员工上保险吗? 

 

Gōngsī huì gěi yuángōng shàng bǎoxiǎn ma?

Công ty có đóng bảo hiểm cho nhân viên không?
29.
我有实习工作的经验,我相信我会成功的。 

 

Wǒ yǒu shíxí gōngzuò de jīngyàn, wǒ xiāngxìn wǒ huì
chénggōng de.

Tôi có kinh nghiệm đi thực tập, tôi tin rằng mình sẽ thành công.
30.
我做过接待员。 

 

Wǒ zuòguò jiēdài yuán.

Tôi từng làm nhân viên lễ tân.
31.
我何时能知道你们的决定? 

 

Wǒ hé shí néng zhīdào nǐmen de juédìng?

Khi nào tôi có thể biết được quyết định của công ty?
32.
我期待着你的消息。 

 

Wǒ qīdài zhe nǐ de xiāoxī.

Tôi mong đợi tin tức từ công ty.
33.
我还需要第二次面试吗? 

 

Wǒ hái xūyào dì èr cì miànshì ma?

Tôi có cần phỏng vấn lần 2 không?
34.
开始主要是打字、文件归档、电话等日常工作。 

 

Kāishǐ zhǔyào shi dǎzì, wénjiàn guīdǎng, diànhuà děng rìcháng gōngzuò.

Mới đầu làm việc chủ yếu là những công việc hàng ngày như soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ, trả lời điện thoại.
35.
我能够独立工作。 

 

Wǒ nénggòu dúlì gōngzuò.

Tôi có thể làm việc độc lập.
36.
我有良好的表达能力。 

 

Wǒ yǒu liánghǎo de biǎodá nénglì.

Tôi có năng lực biểu đạt rất tốt.
37.
我有分析能力。 

 

Wǒ yǒu fēnxī nénglì.

Tôi có khả năng phân tích tốt.
38.
我不会让您失望的。 

 

Wǒ bù huì ràng nín shīwàng de.

Tôi sẽ không làm công ty thất vọng.


2. TỪ VỰNG PHỎNG VẤN XIN VIỆC

1. 投简历

Tóu jiǎnlì

Gửi sơ yếu lý lịch
2. 面试

Miànshì

Phỏng vấn
3. 毕业

Bìyè

Tốt nghiệp
4. 环境

Huánjìng

Hoàn cảnh
5. 履历表

Lǚlì biǎo

Sơ yếu lý lịch
6. 申请人

Shēnqǐng rén

Người ứng tuyển
7. 出生日期

Chūshēng rìqī

Ngày sinh
8. 外文程度

Wàiwén chéngdù

Trình độ ngoại ngữ
9. 电脑操作

Diànnǎo cāozuò

Trình độ tin học
10. 成熟电脑操作

Chéngshú diànnǎo cāozuò

Thành thục máy tính văn phòng
11. 实事求是

Shíshì qiúshì

Thật thà cầu thị
12. 奋发向上

Fènfā xiàngshàng

Phấn đấu tiến thủ
13. 婚姻情况

Hūnyīn qíngkuàng

Tình trạng hôn nhân
14. 申请的职位

Shēnqǐng de zhíwèi

Vị trí ứng tuyển
15. 成立

Chénglì

Thành lập
16. 机会

Jīhuì

Cơ hội
17. 条件

Tiáojiàn

Điều kiện
18. 领域

Lǐngyù

Lĩnh vực
19. 取得

Qǔdé

Đạt được
20. 出差

Chūchāi

Công tác
21. 发挥

Fāhuī

Phát huy
22. 职位

Zhíwèi

Chức vụ
23. 录用

Lùyòng

Tuyển dụng, nhận vào làm
24. 报酬

Bàochóu

Thù lao
25. 薪水

Xīnshuǐ

Lương tháng
26. 年薪

Niánxīn

Lương theo năm
27. 试用期

Shìyòng qī

Thời gian thử việc
28. 福利待遇

Fúlì dàiyù

Chế độ phúc lợi
29. 经验丰富

Jīngyàn fēngfù

Kinh nghiệm phong phú
30. 成绩

Chéngjī

Thành tích
31. 学位

Xuéwèi

Học vị
32. 人事部

Rénshì bù

Bộ phận nhân sự
33. 奖金

Jiǎngjīn

Tiền thưởng
34. 保险

Bǎoxiǎn

Bảo hiểm
35. 年假

Niánjià

Nghỉ phép năm
36. 上保险

Shàng bǎoxiǎn

Đóng bảo hiểm
37. 签正式劳动合同

Qiān zhèngshì láodòng hétóng

Ký hợp đồng lao động chính thức
38. 医疗保险

Yīliáo bǎoxiǎn

Bảo hiểm y tế
39. 失业保险

Shīyè bǎoxiǎn

Bảo hiểm thất nghiệp
40. 养老保险

Yǎnglǎo bǎoxiǎn

Bảo hiểm nghỉ hưu
41. 工伤保险

Gōngshāng bǎoxiǎn

Bảo hiểm tai nạn lao động
42. 生育保险

Shēngyù bǎoxiǎn

Bảo hiểm sinh đẻ
43. 希望待遇

Xīwàng dàiyù

Đãi ngộ kỳ vọng


3. HỘI THOẠI PHỎNG VẤN XIN VIỆC

A.
请你自我介绍一下! 

 

Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià!

Mời bạn hãy tự giới thiệu về bản thân!
B.
我叫阮秋芳,今年23 岁。我还没结婚。 

 

Wǒ jiào Ruǎn Qiū Fāng, jīnnián 23 suì. Wǒ hái méi jiéhūn.

Tôi là Nguyễn Thu Phương, năm nay 23 tuổi. Tôi chưa kết hôn.
A.
为什么我们公司应该选择你? 

 

Wèishénme wǒmen gōngsī yīnggāi xuǎnzé nǐ?

Tại sao công ty nên chọn bạn?
B.
因为我所学的专业很符合你们的要求。我还很年轻,我想为公司而努力。 

 

Yīnwèi wǒ suǒ xué de zhuānyè hěn fúhé nǐmen de yāoqiú, wǒ hái hěn niánqīng. Wǒ xiǎng wèi gōngsī ér nǔlì.

Bởi vì chuyên ngành tôi học rất phù họp với yêu cầu của công ty. Hơn nữa tôi vẫn còn trẻ, tôi muốn góp sức vào sự thành công của công ty.
A.
你有几年的经验了? 

 

Nǐ yǒu jǐ nián de jīngyàn le?

Bạn đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc rồi?
B.
我刚刚毕业,所以经验不太多。但是我会赶快学习,努力工作,得到你们的信任。 

 

Wǒ gānggāng bìyè, suǒyǐ jīngyàn bù tài duō. Dànshì wǒ huì gǎnkuài xuéxí, nǔlì gōngzuò, dédào nǐmen de xìnrèn.

Tôi vừa tốt nghiệp, vì thế kinh nghiệm còn ít. Nhưng tôi sẽ cố gắng học tập, nỗ lực làm việc để đạt được sự tín nhiệm của công ty.
A.
你需要的工资是多少? 

 

Nǐ xūyào de gōngzī shì duōshǎo?

Mức lương mong muốn của bạn là bao nhiêu?
B.
我需要的工资是3500人民币。 

 

Wǒ xūyào de gōngzī shì 3500 rénmínbì.

Mức lương tôi mong muốn là 3500 nhân dân tệ.
A.
为什么你选我们的公司? 

 

Wèishénme nǐ xuǎn wǒmen de gōngsī?

Tại sao bạn lại chọn công ty chúng tôi?
B.
因为我知道你们公司很有名,工资很高。我的专业很符合你们公司。 

 

Yīnwèi wǒ zhīdào nǐmen gōngsī hěn yǒumíng, gōngzī hěn gāo. Wǒ de zhuānyè hěn fúhé nǐmen gōngsī.

Bởi vì tôi biết công ty rất nổi tiếng, mức lương đãi ngộ rất cao. Hơn nữa chuyên ngành tôi học rất phù hợp với công ty.
A.
你在哪个大学毕业?你的专业是什么? 

 

Nǐ zài nǎge dàxué bìyè? Nǐ de zhuānyè shì shénme?

Bạn tốt nghiệp trường nào? Và học chuyên ngành gì?
B.
我在河内大学毕业的,我读中文系的。 

 

Wǒ zài hénèi dàxué bìyè de, wǒ dú zhōngwén xì de.

Tôi tốt nghiệp trường đại học Hà Nội, khoa ngôn ngữ Trung Quốc.
A.
你的优点是什么?缺点是什么? 

 

Nǐ de yōudiǎn shì shénme? Quēdiǎn shì shénme?

Ưu điểm của bạn là gì? Nhược điểm là gì?
B.
我的优点是老实,缺点是没有太多经验。如果得到贵公司的信任,我就努力工作,跟同事合作好。 

 

Wǒ de yōudiǎn shì lǎoshí, quēdiǎn shì méiyǒu tài duō jīngyàn. Rúguǒ dédào guì gōngsī de xìnrèn, wǒ jiù nǔlì gōngzuò, gēn tóngshì hézuò hǎo.

Ưu điểm của tôi là trung thực, nhược điểm của tôi là chưa có nhiều kinh nghiệm. Nếu như nhận được sự tín nhiệm của công ty, tôi sẽ cố gắng làm việc, hợp tác tốt với các đồng nghiệp khác.
A.
如果在工作上遇到困难,你怎么解决? 

 

Rúguǒ zài gōngzuò shàng yù dào kùnnán, nǐ zěnme jiějué?

Nếu như gặp rắc rối trong công việc, bạn sẽ giải quyết như thế nào?
B.
我就跟老板、同事商量,一起找到合情合理的办法。 

 

Wǒ jiù gēn lǎobǎn, tóngshì shāngliáng, yīqǐ zhǎodào héqínghélǐ de bànfǎ.

Tôi sẽ cùng với sếp, đồng nghiệp thương lượng, cùng tìm ra cách hợp tình hợp lí nhất để giải quyết vấn đề.
A.
好,面试到此结束,你回去等我们的消息。 

 

Hǎo, miànshì dào cǐ jiéshù, nǐ huíqù děng wǒmen de xiāoxi.

Được rồi, phỏng vấn tới đây kết thúc, bạn quay về chờ thông báo của công ty nhé.
B.
我特别希望能够为公司贡献,一起跟公司发展,最后的是能有机会跟贵公司合作。 

 

Wǒ tèbié xīwàng nénggòu wèi gōngsī gòngxiàn, yīqǐ gēn gōngsī fāzhǎn, zuìhòu de shì néng yǒu jīhuì gēn guì gōngsī hézuò.

Tôi rất hy vọng có thể cống hiến vì công ty, cùng công ty phát triển, cuối cùng có thể có cơ hội hợp tác cùng quý công ty.
谢谢各位。祝各位一天快乐! 

 

Xièxiè gèwèi. Zhù gèwèi yītiān kuàilè!

Cảm ơn các vị. Chúc các vị một ngày vui vẻ!

Trên đây là mẫu câu giao tiếp tiếng Trung tình huống và hội thoại tiếng Trung ngắn chủ đề phỏng vấn xin việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0989513255