Chủ đề thuê nhà trong tiếng Trung

Chủ đề thuê nhà là chủ đề gần gũi và thiết thực trong cuộc sống của chúng ta. Khi bạn di chuyển đến một địa điểm để sinh sống và làm việc, một trong những việc điều đầu tiên bạn phải cân nhắc đến là thuê nhà. Vậy bạn đã biết từ vựng chủ đề thuê nhà và các mẫu câu hội thoại thuê nhà trong tiếng Trung chưa? Hãy cùng tiếng Trung Khánh Linh tìm hiểu tiếng Trung về chủ đề thuê nhà nhé!

1. TỪ VỰNG

房租 Fángzū Tiền thuê nhà
房东 Fángdōng Người cho thuê nhà
押金 Yājīn Tiền đặt cọc
Guì Đắt
租房 Zūfáng Thuê phòng
选择 Xuǎnzé Lựa chọn
绝对 Juéduì Tuyệt đối
银行 Yínháng Ngân hàng
市场 Shìchǎng Chợ
学校 Xuéxiào Trường học
条件 Tiáojiàn Điều kiện
环境 Huánjìng Môi trường
合理 Hélǐ Hợp lí
成交 Chéngjiāo Xong thủ tục hợp đồng
Yuǎn Xa
Jìn Gần
上班 Shàngbān Đi làm
商量 Shāngliàng Thương lượng

2. NGỮ PHÁP

如果….就: nếu như….thì

Ví dụ:

1. 如果可以的话明天我就搬进来。

Rúguǒ kěyǐ dehuà míngtiān wǒ jiù bān jìnlái.

Nếu được thì mai tôi sẽ chuyển đến.

2. 如果房租合理我就租这套房子。

Rúguǒ fángzū hélǐ wǒ jiù zū zhè tào fángzi.

Nếu tiền phòng hợp lí tôi sẽ thuê phòng này.

太 + tính từ + 了: cách nói biểu thị trạng thái gì đó vượt quá mức độ

Ví dụ:

太贵了/Tài guìle/: đắt quá

太难了/Tài nánle/: khó quá

 

 

 

3. MẪU CÂU CƠ BẢN

1. 我们这儿的环境很好。Wǒmen zhè er de huánjìng hěn hǎo. Môi trường chỗ chúng tôi rất tốt.
2. 我们这儿交通很方便。Wǒmen zhè er jiāotōng hěn fāngbiàn. Giao thông chỗ chúng tôi rất thuận lợi.
3. 我想租房子。Wǒ xiǎng zū fángzi. Tôi muốn thuê nhà.
4. 你选择这套房子,一定不会错。Nǐ xuǎnzé zhè tào fángzi yīdìng bù huì cuò. Anh chọn phòng này nhất định là đúng đắn.
5. 每个月的房租是多少?Měi gè yuè de fángzū shì duōshǎo? Tiền thuê nhà mỗi tháng là bao nhiêu?
6. 这套房子的面积太大了。Zhè tào fángzi de miànjī tài dàle. Diện tích phòng này to quá.
7. 房租有点贵。Fángzū yǒudiǎn guì. Tiền thuê nhà hơi đắt.
8. 我想和房东商量一下房租的问题。Wǒ xiǎng hé fángdōng shāngliáng yīxià fángzū de wèntí. Tôi muốn thương lượng với chủ nhà về giá phòng.
9. 我们的租金绝对合理。Wǒmen de zūjīn juéduì hélǐ. Tiền phòng chỗ chúng tôi tuyệt đối hợp lí.
10. 附近还有银行、市场、学校。Fùjìn hái yǒu yínháng, shìchǎng, xuéxiào. Gần đây còn có ngân hàng, chợ, trường học.
11. 条件不错,就是上班有点远。Tiáojiàn bùcuò, jiùshì shàngbān yǒudiǎn yuǎn. Điều kiện cũng được, chỉ có điều đi làm hơi xa.
12. 明天我就搬进来。Míngtiān wǒ jiù bān jìnlái. Ngày mai tôi sẽ chuyển đến.
13.我要交多少押金?Wǒ yào jiāo duōshǎo yājīn? Tôi phải đóng bao nhiêu tiền cọc?
14.如果房租合理,我们可以立即成交。Rúguǒ fángzū hélǐ, wǒmen kěyǐ lìjí chéngjiāo. Nếu như tiền phòng hợp lí chúng ta có thể kí hợp đồng ngay lập tức.

4. HỘI THOẠI

Phần 1: 

男:请问,这里是中介中心吗?我想租房。

Qǐngwèn, zhèlǐ shì zhōngjiè zhōngxīn ma? Wǒ xiǎng zūfáng.

Xin hỏi đây phải trung tâm môi giới không? Tôi muốn thuê nhà.

女:对,您想租什么样的房子?现在我带您去看一下。

Duì, nín xiǎng zū shénme yàng de fángzi? Xiànzài wǒ dài nín qù kàn yīxià.

Vâng, anh muốn thuê nhà như thế nào? Bây giờ tôi đưa anh đi xem.

男:好的!

Hǎo de!

Được

Phần 2:

男:这套房子的面积太大了。我一个人住,没需要那么大的房子。

Zhè tào fángzi de miànjī tài dàle. Wǒ yīgè rén zhù méixūyào nàme dà de fángzi.

Diện tích phòng này to quá. Một mình tôi ở không cần thiết phải to vậy.

女:那旁边的房子吧,面积是 18 平方米,你一个人住是最合适了。

Nà pángbiān de fángzi ba, miànjī shì 18 píngfāng mǐ, nǐ yīgè rén zhù shì zuì héshìle.

Vậy phòng bên cạnh đi, diện tích phòng là 18m3, anh ở một mình là quá hợp lí rồi.

男:不错。周围的环境怎么样?

Bùcuò. Zhōuwéi de huánjìng zěnme yàng?

Được đấy, môi trường xung quanh thì như thế nào?

女:这里很安静,附近还有银行、学校、市场。您下班以后不用跑得太远就可以买到菜。

Zhèlǐ hěn ānjìng, fùjìn hái yǒu yínháng, xuéxiào, shìchǎng. Nín xiàbān yǐhòu bùyòng pǎo dé tài yuǎn jiù kěyǐ mǎi dào cài.

Ở đây rất yên tĩnh, gần đây còn có ngân hàng, trường học,chợ. Sau khi tan làm anh không cần đi xa cũng có thể mua được thức ăn.

Phần 3:

男:每个月的房租是多少?

Měi gè yuè de fángzū shì duōshǎo?

Tiền phòng mỗi tháng là bao nhiêu?

女:300 块,加上电费,水费是 350 块

300 kuài, jiā shàng diànfèi, shuǐ fèi shì 350 kuài.

300 tệ, cộng thêm tiền điện nước là 350 tệ.

男:不会吧,我一个人住好像有点贵。

Bù huì ba, wǒ yīgè rén zhù hǎoxiàng yǒudiǎn tài guì.

Không phải chứ, một mình tôi ở như vậy thì hơi đắt.

女:我们的房租绝对合理。您看,房子前面还有公园,空气很好。

Wǒmen de fángzū juéduì hélǐ. Nín kàn, fángzi qiánmiàn hái yǒugōngyuán, kōngqì hěn hǎo.

Giá phòng của chúng tôi là tuyệt đối hợp lí. Anh xem, đối diện còn có công viên, không khí rất trong lành.

男:条件不错,就是房租有点贵,而且上班也有点远。

Tiáojiàn bùcuò, jiùshì fángzū yǒudiǎn guì, érqiě shàngbān yě yǒudiǎn yuǎn.

Điều kiện không tồi, chỉ có điều hơi đắt. Hơn nữa đi làm cũng hơi xa.

Phần 4:

女:您有车吗?如果有车远近有什么问题啊?

Nín yǒu chē ma? Rúguǒ yǒu chē yuǎnjìn yǒu shén me wèntí a?

Anh có xe không? Nếu có thì xa gần cũng thành vấn đề.

男:好吧,如果房租合理我们就立即签合同。

Hǎo ba, rúguǒ fángzū hélǐ wǒmen jiù lìjí qiān hétóng.

Vậy được, nếu tiền phòng hợp lí chúng ta có thể lập tức kí kết hợp đồng.

女:房租是不能减少。这套房子的条件那么好,您选择这套不会错的。

Fángzū shì bùnéng jiǎnshǎo. Zhè tào fángzi de tiáojiàn nàme hǎo, nín xuǎnzé zhè tāo bù huì cuò de.

Tiền phòng không thể giảm được ạ. Phòng này rất được, anh chọn nó là điều đúng đắn.

男:好吧,那我要交多少押金?

Hǎo ba, nà wǒ yào jiāo duōshǎo yājīn.

Thôi được, vậy tôi phải đóng bao nhiêu tiền đặt cọc?

女:100 块,如果您想搬出去一定要提前跟我说一个月,我们才换押金。

100 kuài, rúguǒ nín xiǎng bān chūqù yīdìng yào tíqián gēn wǒ shuō yīgè yuè, wǒmen cái huàn yājīn.

100 tệ, nếu anh muốn chuyển đi phải báo trước cho chúng tôi một tháng, chúng tôi mới có thể hoàn trả cho anh tiền đặt cọc.

男:好的,明天我搬进来可以吗?

Hǎo de, míngtiān wǒ bān jìnlái kěyǐ ma?

Vâng, ngày mai tôi chuyển đến có được không?

女:好。

Hǎo.

Được ạ.

Với bài viết trên Tiếng Trung Khánh Linh đã cung cấp tới bạn những từ vựng tiếng Trung cơ bản nhất về chủ đề thuê nhà. Hy vọng bạn sẽ học tiếng Trung một cách có hiệu quả hơn nhé!

Xem thêm: Tiếng Trung chủ đề hẹn hò

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0989513255